vô vọng

người mình kính trọng lại chính tay hại chết người mình yêu thương nhất nhưng không thể nỗi giận ',cũng không trách được. nuốt nước mắt đưa tiễn người ra đi .hận mình không làm được gì cả chỉ cười nhìn theo dòng đời chảy.

Bình luận