Ước Muốn đơn giản

Tôi chỉ cần một gia đình " đúng nghĩa " Nhưng chắc chắn phải có thời gian để có được.

Bình luận

  • minh
    hãy để thời gian làm đều đó nhen bạn