trầm cảm

Cuộc sống thật vô thường không biết trước được chuyện gì. một người đang sống có tương lai đang chờ thì phải kết thúc ngắn nguổi. một người đang làm mẹ thì tưởng hạnh phúc đang chờ ...khi bé ra đời phải phẫu thuật. mẹ một nơi bé nơi...

Bình luận