Tình Yêu Có Thể phát triển nhờ tác động bên ngoài ko!

Mình Quen Anh Qua Công việc! Hai Gia đình biết qua nhau! gia đình mình thấy a tốt thể hiện tốt' mọi ng cứ tạo cơ hội hai ng ở bên nhau! mà ảnh rất vồ vồ vập vập khó chịu lắm! Riêng tư thấy k có hạnh phúc th mái! mn cứ kiếm chuyện để hai ng bên nhau mình k vui à! :( nói dối tuổi thích thể hiện làm anh có ai chịu đc nói dối k' !

Bình luận