tình yêu

Tôi lỡ yêu 1 người phụ nữ đã có chồng con,trong tâm trí lúc nào có đều có hình ảnh của người đó và tôi vậy,tôi tôi muốn quên đi và và càng muốn dừng lại mà không làm tổn thương người đó,

Bình luận