Thương Cô

Thương cô giáo sai hay đúng.

Bình luận

  • mama2506
    Đừng nói đúng hay saii. Bạn sẽ có câu trl khi bạn suy nghĩ đến tất cả nhx vc cô đã làm cho bạn