tâm sự đêm khuya

Tôi là một người con gái khó hiểu, nhưng chưa chắc bạn tôi đã khó hiểu hơn bạn. Hãy nói rằng bạn là người dễ hiểu

Bình luận