Ruốt cuộc....

Khi đã quyết định chấm dứt mối quan hệ ko rằng buộc. Nhưng tại sao , vẫn quan tâm, vẫn hy vọng. Cho dù chỉ là âm thầm. Tại sao vẫn ko thể trở về như lúc chưa bắt đầu.

Bình luận

  • An Nhiên
    Đó chỉ là cảm xúc bạn đầu khi bạn dứt ra khỏi 1 mối quan hệ,cảm giác ch quen ,còn trống vắng,ch từ bỏ dk thói quen quan tâm họ,nên bạn chỉ còn cách dõi theo âm thầm