phù dung sớm nở tối tàn

Đúng với cái tên của nó, giống cd m thật, nhiều khi m muốn bỏ ck chán với gd này, nhưng bỏ ck con m. P khổ m k đành lòng, lòng ích kỷ của c m cho dù m cố gắng nhưng ck m cư nghĩ những gì a ta làm nó là tất cả, nhưng k nó chỉ như muối bỏ bể, a ta tưởng như những cv a ta làm rất rất vất vả cho dù sao đó có muôn vàn sự trợ giúp của n con ng, mệt, thôi ngủ cho nó hết chuyện chỉ cay câu nó lôi bà ấy vào câu chuyện tr khi m k nói gì

Bình luận

  • tam
    cuoc song vat va nen chuyen gia dinh cung vay. minh cung nhu ban . CUNG DANG MANG NIEM DAU GIA DINH
  • tam
    ban dung nan chi