Phải đau mới trưởng thành được ư

Không mở lòng được với mọi người, người mình thích cũng thích mình mà không mở lòng được. Bất lực để mọi thứ trôi đi. Mọi thứ dồn đến cực điểm bắt mình phải thay đổi. Vừa vui vì nhận ra khuyết điểm nhưng vừa buồn vì đã để mất đi ng ấy

Bình luận