Nước mắt

Cậu ấy quan tâm đến những cử chỉ dù là nhỏ nhất của tôi, cậu ấy động viên tôi vào lúc tôi khó khăn nhất. Vậy những cử chỉ quan tâm ấy liệu có phải là thick k????

Bình luận

  • senryla
    Nhưng cậu ấy luôn quan tâm mọi người không phải riêng tôi.Chắc tôi đã quá ngộ nhận rồi phải không??
  • Tcrazylove
    động viên lúc khó khăn thì bạn thân vẫn làm đc mà. còn quan tâm đến từng cử chì thì là dấu hiệu tốt