nhật ký bt

Hum trc đi lm về tiếc tiền đi taxi nhưng ham ăn vẫn ghé vô siêu thị mua kem vs bánh để ô ở ngoài đi đến nửa đường cảm thấy thiếu thiếu cái j hóa ra cái ô. Cái tội ham ăn, hum nay đi về ghé qua siêu thị mua ô nhìn bảng giá có hơn 5k mà ô nhìn tốt thể mua ai ngờ chơi luôn 15k tiếc tiền vãi. 15k đó có thể mua dc hơn 20 cái kem và dc thùng đào oy ㅠㅠ.

Bình luận