nhạt

lại 1 ngày nữa trôi qua đi học buồn và nhạt

Bình luận

  • bông
    mk thì thấy nyc , bùn lắm