người ấy

hôm nay tôi gặp người tôi thích anh ấy cười với tôi anh ấy tên là Nguyễn **** **** tôi nghĩ anh ấy cũng thích tôi

Bình luận

  • sang
    vậy tiến tới luôn đi em