người

Ở 1 nơi xa lạ ( từ 09/4/2018 dương lịch 24/2/2018 âm lịch )toàn người xa lạ ngay kể cả người chồng mà mình cũng cảm thấy xa lạ... chồng thì cũng chỉ là 1 ng bạn đời đôi khi như người dưng mà thôi

Bình luận