miss

em nhớ Anh người yêu cũ.

Bình luận

  • :(((
    Nhớ cái đít , quá khứ là phải bỏ