mệt mỏi áp lực với mọi thứ

cảm thấy mệt mỏi áp lực với việc học , nhiều lúc rất muốn trốn học nhưng lại sợ....

Bình luận

  • Phạm Thuỳ Trang
    Tôi mệt mỏi với cuộc số này lắm