mệt mỏi

cuoc sống thật bùn và tẻ nhạt .chẳng có ngày nào đc sống binh yên va vui ve .lúc nào cũng là đau khổ và chán nản.mệt mỏi thật quá mệt mỏi

Bình luận