mệt mỏi

Chả hiểu sao t lại lấy đc m, m suốt ngày cắm mặt m vào game đẹp bh chịu đi lm :) đcu nghỉ mấy hôm t tưởng m về lj m về m chs cho đã cái thân m :) đcu 2 ngày m đi kiếm tiền cx đc mấy trăm :) mẹ xong sáng ngủ đến 11h dậy ăn tối thức đến 2h chs , t có bầu mà t đéo đc quan tâm j tiền đẻ m xem m đưa t đc đồng nào t lm như chó từ lúc mới có đến lúc t hơn 8 tháng đcu m cho t đc đồng nào suốt ngày m về m ns như đúng r m ns m cày tiền thế này thế nọ m cày đc đồng nào chưa :) đcu để ng ta khinh t ns t bảo t đéo nhờ vả m đc j :) đcu t đẻ xong t lượn Ck như m lấy về chỉ lm t mệt đầu :) đcu chưa lấy đc thì nịnh nọt đủ kiểu xong lúc lấy đc roiif là thái độ

Bình luận