lo lắng

tôi đg xem máy tính rất vui vẻ thì nó bị hỏng mà trg máy tính có rất nhiều tài liệu quan trọng tôi cảm thấy sợ,lo lắng,bất an

Bình luận

  • jjj
    đem ra tiệm sửa với phục hồi dữ liệu đi