Hướng Dương

Hướng Dương

Bình luận

  • Đời
    hướng dương biểu tượng cho tình yêu biểu tượng cả cho sự chung tình luôn hướng về phía mặt trời còn hia quỳnh thì ngược lại :(