hôn nhân

Tôi với a y nhau 6 năm từ khi đang con là hs cấp 3. Ra trường t làm gvmn tại que. Còn a sau 3 nămnghiax vụ cũng trợ về. Từ đó tc của ctoi càng sâu đạm hơn.nhưng sóng gió xỦ ra khi gd hai bên bt chuyện. Họ ns tôi với a có họ hàng xa. 2 ctoi đa khổ rata nhiều. Và tôi quyét định ctay a. Khimoij thứ dần ổn định thì ngta lại ms họ 5 đời nên lấy đk nhau. Và cì còn y nhau nên ctoi quay lại vớinhau. Cùng với đó ctoi lam đâm cưới. Cứ tưởng đó là một kết thúc có hậu nhưng k. Tất cả chỉ ms bắt đàu. Hôn nhân k đơn giản như tôi nghĩ T có bầu. 1 tháng sau cưới t với a vẫn còn đang sau nồng trong hp, nhừng từ khi bụng lớn tôi với a ít âu yếm hơn và không bt từ khi nào ctoi ít nc vớinhau. Ban ngày tôi đi lm a đi lm tối về lại khư khư cái điện thoại .nhiều đem ctoi k ns với nhau 1 câu nào. Rồi khi toi sình thì a chính thúc ra ngủ riêng. Đến bậy h là 4 tháng rồi ctoi vẫn còn ngủ riêng và thậm chí k đụng vào ngườinhau. T đã nhiều lần ngỏ ý mn a ngủ chung vớimej con nhưng a từ chối với lú do k thoải mái, sợ con giậy mình. H ngủ riêng rồi a ta mún đi khi nào thì đi về lúcnaof thì về kns với t 1 câu Còn chó chuyện khác. Tiền a đi lm về k bao h tự giâc đưa cho t. T có nsthì a ma đưa nhưng thái độ k ứng y. T k. T phải tâm sự với aicar. T mệt mỏi lm

Bình luận

  • buồn
    Ai cho tôi lơi khuyên đi