học tập

thật ra mà nói đi học kiểm tra hay thi cử những môn học bài là tôi học , trong 2 bàn đầu chỉ có mỗi tôi là học bài thôi những 3 đứa mà k đứa nào chịu học . Tới khi mà làm bài thì đứa này kêu chỉ đứa kia kêu ko chỉ thì nó giận , tôi bị nhắc tên những 2 lần , chỉ một hồi tôi ko biết bài mình đang làm luôn quên sạch hết :.... ko biết phải làm sao cho đc nữa

Bình luận