hết duyên

ng ta nói hết duyên là hết gặp. sự thật giờ mới thấy. bao lần cùng ở một nơi nc với nhau dăm ba câu fb hẹn cf cũng chẳng gặp mặt đc. thôi thì vạn sự tuỳ duyên. hữu duyên thì gặp. vô duyên thì có ở trươc mặt cũng như không

Bình luận