Gửi omachi

Thêm 2 bạn mới, mất đi 1 lượt theo dõi, thêm 23 lượt thích và 12 cmt. Cậu hiểu ý tớ k?

Bình luận

  • dfgv
    Ko hiểu