Gửi omachi

Cuối cùng cũng làm được rồi đó! Lúc thấy avt đã đổi , bìa k còn! Đau! Cũng phải thôi, cứ vậy nhé! Hôm nay anh được về ak? Không biết phải k ta? Em chẳng dám nt hỏi thăm anh! Chỉ dám vào tường anh xem từng trạng thái anh cập nhật để biết thêm tình hình của anh, mong có những cmt hỏi thăm về anh để e biết thêm 1 chút! Chết tiệt! Lại yêu anh nữa rồi!

Bình luận

  • Lu nè
    Chào
  • hii hi i
    xin chao