Gửi Omachi

Nè cậu có biết là tớ nhớ cậu muốn phát điên lên được không? Suóit ngày chỉ nghĩ về cậu, cứ vào tường cậu xem hoài k chán dù cho nó chẳng có gì thay đổi, tới soi từng cái lai, từng cái cmt, xem từng ng bạn mới của cậu, xem từng lượt theo dõi, xem cậu có đang hoạt động hay không, rồi lại rời đi! Ờ thì ct eồi đó, cậu k thể viết cho tớ 1 cái tn hỏi thăm được ak? C chấp nhận tưf bỏ ak? 4 năm đoíi với cậu chỉ vậy thôi sao?

Bình luận

  • ???
    huhu