giữ

những điều mk giữ trong lòng bao lâu nay có nên nói ra hay cứ giữ mãi

Bình luận

  • lệ đá
    Nói ra cho nhẹ lòng bạn ah
  • yyyy
    Nếu điều đó không ảnh hưởng ai
  • аол
    мол