đừng

Ở 1 nơi k có người thân đến ng chồng tưởng chừng... mà mình cũng cảm thấy xa lạ.... Nói chung là đừng chọn 1 người chồng vô dụng mà còn vô tâm

Bình luận