Đồng cảm

Có lẽ chúng ta đều có một điểm chung là rất buồn mà chẳng thể chia sẻ cùng ai. Bạn làm gì khi buồn?

Bình luận

  • mưa
    đọc sách nghe nhạc là đỡ buồn thôi
  • lee
    chơi game.
  • nho
    tìm một người xa lạ rồi nói chuyện với họ