Đơn phương

Tui có yêu đơn phương một người..! Ngày hôm đó lớp tui chs Thử thách hay Sự thật Crush của tui chọn Sự thật tui là người hỏi..Tui hỏi nó..người nó thik là ai nó chả lời.."là con bn thân của tôi.." Bh tôi phải làm sao?

Bình luận

  • ???
    cái này giống tui nàk.