đơn phương

k biết người ấy thik mk k

Bình luận

  • yang mao
    Cuộc sống yêu đơn phương thì phải nói ra vì cuộc đời chỉ được sống 1 lần thoii :)) Dù biết có đau hay kh thì hãy cứ nói ra :)) nếu đau cũng chỉ đau 1 lần thoii còn hơn đau cả đời