đau

Lần thứ 2 anh nói chia tay tôi đơn giản là a muốn đc tự do , ờ thì tôi cho a tự do đó tự do quen với người khác đó . Những j a lm vs tôi tất cả chỉ là sự lừa dối

Bình luận

  • 123 đừng 321
    Phía sau 1 cái cây là 1 cả rừng cây