cuộc sống

ai cũng được mọi người quan tâm còn tôi sao không có ai hết vậy

Bình luận

  • trang
    bn đừng buồn. mạnh mẽ lên nào cô gái. rồi mọi chuyện sẽ qua thôi
  • tiên
    Cuộc sống mệt mỏi với tôi qá gđ tc cv mọi thứ áp lực với tôi qá