cuộc sống

tôi hôm qua nghe đc một người bạn thân kể. những người tôi quen nhắn tin qua lại họ đang đâm sau lưng của tôi. bọn họ dùng 2 mặt chơi với tôi. tôi không tin nhưng tôi lại xem những bằng chứng bạn tôi đưa cho tôi.tôi biết những ai, họ là những người tôi tin tưởng tâm sự mọi chuyện. tôi cứ nghĩ họ là những người tốt nhưng tôi không ngờ. tôi cảm thấy mọi chuyện giống như mình là kẻ ngu si. tôi muốn trả thù họ bằng tất cả những gì họ nói xấu tôi. người lạ ơi bạn có thể cho tôi lời khuyên không?

Bình luận