Cố gắng

Qua một năm đau khổ vì một người thì giờ đây tôi đã học cách chấp nhận mở cửa trái tim của mình thêm lần nữa. Nhưng cũng vì vết thương chưa lành hẳn nó cần một thời gian khá dài để lành lại nên nhiều lúc thật sự tôi rất nản và muốn bỏ cuộc muopns buông ra hai từ "Chia tay" nhưng nếu tôi làm vậy sẽ khiến người hiện tại bên cạnh tôi tổn thương . Tôi không muốn bất kì ai vì tôi mà tổn thương hay đau khổ nên tôi luôn phải cố gắng kiềm chế để bản thân không nói ra hai từ " Chia tay" với anh ấy. Nhiều lúc thấy cuộc sống một mình trước đây tự do tự tại biết bao và cũng có ý định muốn quay lại nhưng nếu tôi quay lại thì lại sẽ có một người vì tôi mà tổn thương tôi không muốn bất cứ ai vì mình mà tổn thương đau lòng tôi chỉ muốn thấy họ vui vẻ.

Bình luận