Chữ Duyên !!!

Tôi chẳng tin vào chữ "Duyên"... .. Tôi chỉ tin vào " Sự lựa chọn" :))

Bình luận

  • Kiên
    Tôi thì chẳng tin vào "Duyên nợ"...Trong chuyện tình cảm tôi chỉ tin vào sự lựa chọn của mình... Dù có Duyên với nhau nhưng chọn sai người thì cuối cùng cũng sẽ tan vỡ :))
  • cỏ bốn lá
    Chữ duyên có đấy bạn à . Khi hai người xa lạ dường như ko có bất kỳ mối quan hệ nào chợt gặp nhau trên một trang mạng từ đấy họ gắn kết với nhau . Đó chính là duyên và tôi đã gặp điều đó