cách để tỏ tình với crush

thích một người đã hơn 2 năm. kể từ ngày thi vượt cấp 2 đứa 2 trường thì khoảng cách càng xa hơn. nhiều lúc muốn nhắn tin lấy cớ hỏi bài để được nói chuyện nhưng lại sợ..... nhiều lầm mượn cớ say để nói nhớ họ rồi họ lại không rep.. nhiều lần muốn tỏ tình nhưng lại sợ bị từ chối... sợ rằng sẽ mất đi tình bạn

Bình luận