Cách biệt

Đối vs t, nghệ thuật là tất cả, nhưng sở thik quái di và khác biệt khiến tôi trở nên xa lánh vs bạn bè. Đúng, tôi có nhiều bạn nhưng chẳng người nào hiểu những j t nói, và thậm chí t cũng k hiểu họ nói j. Tôi cố theo họ, nhưng họ lại vứt bỏ những đó và quan tâm đến 1 thứ khác. Tôi cảm thấy hơi trống rỗng..

Bình luận

  • mèo.
    cái cảm giác trỗng rỗng đó thật biết làm con ng ta buồn. cảm xúc hiện tại của bạn có lẽ giống tôi. giữa 1 cộng đồng có rất nhiều ng bạn quen biết. nhưng họ chưa 1 lần thực sự muốn hay lắng nghe b ns. b cố gắng chạy theo họ. nhưng nó như vô hình
  • lost
    tôi ko phải một nhà tâm lý học nhưng tôi nói thật điều bạn nói tôi đã và đang là người ở trong đó từ hồi nhỏ tới h . Côn người ta khi trống rỗng mọi thứ sẽ trở nên buồn chán rồi họ làm điều gì đó đẻ lọt vào ánh mắt mọi người nhưng họ chỉ là cái bóng vô hình không ai thấy họ cả. Lạc lỏng trơi vơi đó là cảm súc của mik và mik nghĩ nó giống bạn