buồn của anh

Bước chân nặng lẽ không dừng Mình ai nặng lẽ trên đường câu sinh Đen với trắng chưa từng ai biết Dẫu nhọc nhằn đâu tiếc thân trai ‼️

Bình luận