buồn

Nếu lấy một người mà mk k yêu liệu có hạnh phúc đc k

Bình luận

  • mèo con
    Mình biết vậy nên minh mới định bỏ họ mà họ k chịu bỏ mình .cho dù mình nói như nào họ cũng k chị bỏ mình thì giờ minh phải làm sao đây
  • Thân
    Mình không biết bạn có khó khăn gì khi phải lấy một người bạn không yêu nhưng chuyện đó không đem lại cho bạn hạnh phúc đâu. Về sau của bạn chỉ là những ngày phải chịu tính khí thất thường, những khúc mắc, việc bất đồng quan điểm của nhau mà thôi