buồn

có thể lấy 1 ng nghèo vật chất chứ k thể lấy 1 ng nghèo ý chí.nghèo nghị lực và nghèo luôn cả tham vọng.thật bất hạnh.ai hiểu cho tôi

Bình luận

  • dgg
    chán nản và tuyệt vọng