buồn

muốn được sự thấu hiểu của một ai đó

Bình luận

 • 126
  muốn có một cuộc sống bình yên thật khó Đúng không các bạn
 • Teo miiy
  Không một người thân không bn bẹ
 • teomy
  Cuộc sống t thật phức tạp chưa bh gọi là hp cả
 • teo my
  Một nỗi buồn chưa bh từng trải
 • 126
  tôi sẽ lắng nghe bn nói.
 • Teoo Miiy
  Có ai tâm sự không
 • 126
  được chứ
 • cym
  có thể tâm sự k