bình chọn đi ạ

học hay không học

Bình luận

  • ngọc
    tùy trường hợp nếu bn muốn nghỉ thì nghỉ thui