bị lừa

tôi đã sai khi tin vào câu tn của ng ấy, mặc dù học chung trường khác khối định sẽ gặp nhau và làm tôi ngồi chờ hơn 15 phút .....sai quá sai

Bình luận