bế tắc

Tôi từng cou một người chị như chị ruột tôi có thể cho chị ấy tất cả có thể cho những gì mình có cho chị ấu rồi bỗng một ngày chị ấy nói xấu tôi tôi phải làm gì giờ

Bình luận

  • ẩn danh
    Đôi khi không phải cứ nói xấu mình là không tốt, hãy nhìn lại những gì từ trc đến h hai c e đã đối sử với nhau, và hãy xem lại người đã kể rằng chị ấy đã nói xấu bạn. Đừng chỉ vì 1 lỗi nhỏ mà bỏ qua một người bạn tốt.
  • K mem Trey
    Đau lòng! Nhưng chẳng có ích gì nếu bạn ngồi đợi chị ấy thay đổi đâu. Vực dậy mà sống tốt nhé!
  • cnnbkt
    nghĩ chơi.