bạn bè

lúc nào mình cũng chân thành với người ta những chẳng được gì nhưng những người giả tạo lại có được mọi thứ why

Bình luận

  • :))))
    Đôi khi họ không thèm chơi với mình mà mình không biết lí do luôn
  • yyyy
    Đôi khi con người thích nghe lời ngọt ngào hơn là những sự thật