Bạn?

Bạn bạn bè bè lúc chơi với nhau bản thân chỉ biết phải thật hết lòng , phải cho họ 1 tình bạn đẹp nhất vậy mà lúc không còn chơi với nhau nữa là bắt đầu quay lưng lại để kể công? Bản thân chơi lúc nào cũng hết mình làm gì cũng lo cho họ thật tốt vậy mà không chơi với nhau nữa là bị nói mình lợi dụng họ? Lợi dụng? Chẳng hiểu lợi dụng ở chỗ nào nữa? Nhiều khi có suy nghĩ " Tại sao lúc nó chơi với mình không nói vậy đi để tới lúc không chơi với nhau nữa là đi bêu thế này thế kia " Còn nói với nhiều người là " Bây giờ nhìn lại cảm thấy nó thật ngu khi đã chơi với mình? " Tại sao lúc chơi trước mặt ngọt xớt , thế này thế kia , thậm chí mình xem nó như máu mủ luôn cố gắng che chở nó vậy mà nó quay lại cho 1 vố thấm đến hết hồn :))))) đúng là đời không có gì thấm hơn việc bị người bản thân mình tin tưởng nhất phản bội! Tồi.

Bình luận

  • Cay ,hận ,đau
    Mình cũng bị bạn thân lừa dối
  • Công Tử 18
    Sau nhiều lần khó sử với 2 chữ bạn bè. Trốt lại 2 vấn đề. Tiền bac tinh cảm minh bạch. Không vì mình trời chu đất diệt.