13/4

Hôm nay trời hơi nắng, mình đã có cả buổu sáng vui với các người bạn. Sắp tới kì thi rồi, cố lên tôi ơi!

Bình luận