- chán đời

- hôm nay tôi lại buồn và cảm thấy nhớ 1 người , nhưng người đó đã đi xa khỏi tôi rồi : ) tôi nhớ họ. Đã 7 tháng trôi qua tôi không được nghe giọng của họ : ) thật sự tôi rất nhớ họ : )

Bình luận

  • kẹo sữa đâu
    Làm sao quên đc 1 ng mà trong lòng rất yêu chứ
  • mama2506
    Bạn bt k tôi cũng nhớ một ng, nhớ da diết nhưng ng đó k cần tôi, ng ấy đii mà không một lời chào : )
  • mama2506
    Rồi sẽ quenn thôi